spacerProfil
Profil
spacer 
Logo ALuminium
Naší koncepcí je komplexnost.
Komplexnost vnímáme jako něco zcela samozřejmého, pokud se má výslednému produktu věřit a podlehnout. Odmítáme obklopování se bezduchými projekty.
Tvorba na efekt má svou hodnotu pokud je efekt vytvářen v kontextu s myšlenkou. A myšlenka musí výsledným produktem zřetelně prostupovat.

Vazba mezi člověkem a jeho prostředím je zprostředkována tokem informací. Pokud má výsledný produkt disponovat účelností, neměl by se tento tok ničím přerušit.

Naším cílem je proto nabízet myšlenku v komplexním zpracovaní. Neriskujeme situace, kdy se nápad ztratí v šumu různých provedení. Výsledkem je proto celé spektrum služeb, sdružené v jeden celek, jasně a zřetelně udávající své sdělení.

Tato idea naše sdružení spojuje. Spolupracují tak vzájemně interiéroví designéři, stavební inženýři, light designéři, scénografové, grafici, typografové, web designéři, oděvní návrháři, fotografové a produkční odborníci.

Snažíme se zasáhnout kvalitou nejen všechny obory našeho zaměření, ale přesahovat hranice, kde je důraz na detail stále platnou hodnotou.

Specifikace služeb

- produkční práce v oblasti kultury, umění a zábavy, zajištění firemních party - kompletní zajištění akce - zajištění prostoru, programu, dekorace, propagace a dalších souvisejících služeb

- návrh a realizace interiérů - společenské a restaurační prostory (hotely, kavárny, hudební kluby), kanceláře, soukromé byty, domy apod. - komplexní služby od návrhu, přes zajištění výroby a realizace na zakázku, včetně grafických a prezentačních služeb

- grafické, prezentační a propagační služby - grafické návrhy logotypů a souvisejících tiskových materiálů, grafické návrhy a realizace propagačních materiálů, návrhy a realizace webových stránek

- scénografické a produkční služby pro divadelní produkce - návrh a zajištění realizace scény a kostýmů, propagační a grafické služby

- doplňkové služby v oblasti designu, fotografie a umělecké produkce